Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach

58-250 Pieszyce, ul. Ogrodowa 23

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Dotyczy: wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.

 

 

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego numer: SP1.271.4.2024 (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro), jako najtańsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego została przyjęta oferta firmy:

 

Anna Cykowska „RYZA”

Centrum szkolno - biurowe

58 -200 Dzierżoniów

ul. Parkowa 4

                                               z ceną brutto: 11.396,30 zł.

 

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.

 

                                                                                                          Z poważaniem:

 

                                                                           Ewelina Taranek

                                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                               im. PHOP w Pieszycach