Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach

58-250 Pieszyce, ul. Ogrodowa 23

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Dotyczy: wyboru oferty na dostawę środków czystości dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.

 

 

 

            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach uprzejmie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego numer: SP1.271.3.2024 (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro), jako najtańsza, spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego została przyjęta oferta firmy:

P.P.H.U. Dorplast

Dorota Wensker

ul. Wałbrzyska 29

58-100 Świdnica

                                               z ceną brutto: 8 815,91 zł.

 

Uprzejmie dziękujemy Państwu za złożenie ofert.

        

                                                                                                                                 Z poważaniem:

                                                                                                                                 Ewelina Taranek

                                                                                                                                Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                                                                            im. PHOP w Pieszycach