Drodzy Rodzice/Drodzy Uczniowie

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać 3 lipca 2024 r. w godzinach 10:00-13:00 w budynku Szkoły przy ulicy Mickiewicza 1.

 Uczniowie otrzymają również dwie kopie świadectwa potwierdzone przez zgodność z oryginałem przez dyrektor szkoły.

Zaświadczenie może odebrać rodzic lub uczeń. Inne osoby muszą posiadać stosowne zaświadczenie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 748365220.