Drodzy Rodzice, przekazujemy Państwu informację z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty o uruchomieniu projektu pn. "Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027, Działanie 8.1 Dostęp do edukacji. Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, a także wzmocnienie umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów. 

 

Regulamin programu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/

List od Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty